Motionsspår och utegym

I Arboga finns många möjligheter att hålla sig i form. Ett flertal motionsspår och utegym finns runt om i kommunen.

Utegym och motionsspår i Arboga

I Arboga finns många möjligheter att hålla sig i form. Ett flertal motionsspår och utegym finns runt om i kommunen.

Norrspåret utegym och elljuspår

Längd 2,8 km

Det finns ett utegym i början av spåret.

Infart från Tallåsvägen till Tärneborgsvägen. Parkering finns till vänster om vägen vid banans start. Belysningen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Grillplats finns vid spåret om man går västerut cirka 0,5 kilometer från startplatsen.

Ansvar: Arboga kommun

Södraspåret

Längd 3 km

Spåret ligger vid Vinbäcksleden nära Ekbacksbadet och är ett spår som utnyttjas året runt, på sommaren till löpning och promenader och på vintern spåras det för skidåkning.

För närvarande finns ingen belysning i spåret.
Ansvar: Arboga kommun

Landskogskärret utegym och spår

Längd 4, 5, 8 och 10 km

Här finns också ett utegym i anslutning till spåret vid skidstugan.

Grillplats finns vid skidstugan.
Ansvar: Arboga skidklubb

Maxelmossestugan

Längd 2,5, 5 och 10 km

Stugan är i regel öppen söndagar januari-april, september-november.
Grillplats finns vid Maxelmossestugan.
Ansvar: Friluftsfrämjandet Arboga

Götlunda utegym och elljusspår

Längd 2,8 och 5 km

Elljusspåret är 2,8 kilometer långt övrigt spår är 5 kilometer långt. Här ligger också ett utegym i anslutning till spåret.
Ansvar: Götlunda IF

Medåker elljusspår

Längd 1, 1,5 och 3 km

Det finns tre spår. Ett belyst elljusspår som är 3 kilometer. Belysningen kan tändas manuellt mellan 16.00 och 22.00. Dessutom finns obelysta spår som är 1,5 kilometer samt 1 kilometer.
På vintern spåras det för skidåkning.
Finns flera grillplatser längs spåren.
Ansvar: Medåker IF

Arboga kommun

Fritid- och kulturförvaltningen

fritid.kultur@arboga.se0589-870 000