Arboga Gästhamn

I Arboga centrum finns en gästhamn med plats för 10 båtar. Gästhamnen är belägen vid Arbogaåns norra sida i höjd med Bergmansparken. För dem som vill se sig om i Arboga under några timmar.

Brygga längs Arbogaån.

Arboga gästhamn

I Arboga centrum finns en gästhamn med plats för 10 båtar. Gästhamnen är belägen vid Arbogaåns norra sida i höjd med Bergmansparken.

Det finns även möjlighet att förtöja båten vid Arbogaåns södra sida, i höjd med Strandgården, för de som vill se sig om i Arboga under några timmar.

Observera

På grund av fasta broar med relativt låg höjd, är framkomligheten för stora båtar till kajen i Arboga begränsad. Maxhöjden för att ta sig in till Arboga gästhamn är 3,00 meter. Avvikelser förekommer beroende på vattennivå.

Fakta

Hamndjup: 2,1 m
Antal platser: 10 båtar med långsidens förtöjning
Sjökort : 114 Hjälmaren
GPS kordinater: 59°22,8'N 15°50,9'E
Öppet: maj-september.

Bergmansparken

Bergmansparken är en större park utmed Arbogaån. Parken består av öppna gräsytor med gång- och cykelvägar, stora träd och en lekplats. Den stora ytan söder om den genomgående parkvägen används flitigt under sommarhalvåret för motionsidrott.

Sommaröppet café

Sommartid finns även en glasskiosk och under medeltidsdagarna används Bergmansparken för bland annat riddarspel.

Ställplatser för husbilar

På Ångbåtsgatan invid Bergmansparken finns även en ställplats för husbilar.

Gästhamn vid Hjälmare docka

Vid Hjälmare docka, Hjälmare kanal, finns ytterligare en gästhamn.

Gästhamn Hjälmare kanal-Sveaskog